You are currently viewing AEROB TRÆNING

AEROB TRÆNING

Aerob træning er konditionstræning, hvor musklerne bruger ilt, som f.eks. ved løb, cykling og svømning. Denne træningsform er typisk af længere varighed, da det tager mere end 20 minutter for ilten at nå med blodet ud til musklerne. Aerob træning benytter især de store muskelgrupper på kroppen og forbedrer kroppens evne til at optage og transportere ilt rundt i kroppen, samtidig med at den gør en i stand til at kunne træne i længere tid, fordi selve forsyningen af ilt til musklerne optimeres. Desuden forbedres musklernes evne til at udnytte ilt og forbrænde fedt. Dette skyldes, at den aerobe træning øger forbrændingsprocesserne. 


Aerob træning er træning af kredsløbet, idet det medfører, at hjertet kan rumme mere blod, og at dets muskulatur styrkes. Disse to faktorer resulterer i en øgning af den maksimale slagvolumen, der er en betegnelse for den mængde blod, som hjertet pumper ud ved hvert hjerteslag. Det er desuden slagvolumen, der er den afgørende faktor for at opnå en stor minutvolumen, som er et udtryk for den samlede mængde blod, som hjertet pumper ud i løbet af et minut. Minutvolumen er produktet af hjertets slagvolumen og pulsfrekvens, og ved at måle den kan man danne sig et billede af sin træningstilstand, da minutvolumen stiger ved højere træningsintensitet. Pulsfrekvensen kaldes også bare for pulsen og er, hvad man kalder antallet af udvidelser i pulsåren pr. minut. Det sker, når hjertet trækker sig sammen. Derfor vil pulsfrekvensen typisk være et udtryk for selve hjertefrekvensen, der angiver antal hjerteslag i minuttet. Den maksimale hjertefrekvens påvirkes ikke af fysisk træning. Det er hjertefrekvensen, der oftest anvendes til at fastslå en given træningsintensitet med, da pulsen følger iltoptagelsen tilnærmelsesvist lineært.


Kort sagt, jo mere trænet man er, jo stærkere er hjertet, og jo mere blod pumper det rundt i kroppen pr. hjerteslag. Af denne grund har veltrænede personer en lavere hvilepuls, da hjertet ikke behøver at slå så ofte for at sende en bestemt blodmængde rundt i kroppen, og derfor kan man bruge måling af sin puls som metode til at identificere fremskridt i sit træningsforløb.

OBS: Kvinder har generelt en højere hvilepuls end mænd, hvilket primært skyldes, at de normalt har en mindre slagvolumen end mænd. 

Skriv et svar