You are currently viewing OSTEOPOROSE & BEVÆGELSE

OSTEOPOROSE & BEVÆGELSE

Højintensitet, modstands- og slagtræning forbedrer knoglemineraltæthed og fysisk funktion hos postmenopausale kvinder med ostepeni og osteoporose

(Watson et. al 2018) High-Intensity Resistance and Impact Training Improves Bone Mineral Density and Physical Function in Postmenopausal Women With Osteopenia and Osteoporosis: The LIFTMOR Randomized Controlled Trial 

Lokaliseret d. 10.11.21 på: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28975661/ 

Optimal osteogen mekanisk belastning kræver påføring af belastninger af høj størrelse ved høje hastigheder. Højintensiv træning anvender sådanne belastninger, men anbefales ikke traditionelt til personer med osteoporose på grund af en opfattet høj risiko for fraktur.

Dette studie viste dog at et kort højintensivt modstands- og slagtræningprogram forbedrer indeks for knoglestyrke og funktionel ydeevne hos postmenopausale kvinder med lav knoglemasse. 

Undersøgelse af et multi-komponent træningsprogram til kvinder med osteoporose

(Stanghelle et. al 2020) Physical fitness in older women with osteoporosis and vertebral fracture after a resistance and balance exercise programme: 3-month post-intervention follow-up of a randomised controlled trial

Lokaliseret d. 10.11.21 på:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7368978/ 

I alt 149 kvinder på 65 år + diagnosticeret med osteoporose blev randomiseret til enten trænings- eller kontrolgruppe. Det primære resultat var sædvanlig ganghastighed efter 3 måneder. Sekundære resultater var andre mål for fysisk kondition. Resultaterne viste forbedrede effekter af et multi-komponent træningsprogram på resultater som muskelstyrke, balance og mobilitet samt frygt for at falde hos en gruppe ældre kvinder med osteoporose 3 måneder efter intervention.

(Yu et al. 2019) The effects of high impact exercise intervention on bone mineral density, physical fitness, and quality of life in postmenopausal women with osteopenia

Lokaliseret d. 10.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6426501/ 

Dette studie havde til formål at undersøge effekten af 24 ugers træningsprogram på knoglemineral-tætheden, fysisk kondition og sundhedsrelateret livskvalitet hos postmenopausale kvinder med osteopeni. Resultaterne viste, at et aerobt danseprogram kan resultere i en lavere forekomst af knoglebrud gennem stigende knoglemineraltæthed og nedsat fald-risiko for postmenopausale kvinder. 

Knoglesundhed gennem livet

(Santos et. al 2017) Exercise and bone health across the lifespan

Lokaliseret d. 10.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684300/  

Motion er en af de primære modificerbare faktorer forbundet med forbedrede knoglesundheds-resultater, såsom høj knoglemineraltæthed og styrke. Personer, der dyrker motion på regelmæssig basis, er også mere tilbøjelige til at forhindre aldersrelateret knogletab og opleve færre fald og brud i kraft af at udvikle stærkere muskler og knogler, som forbedrer balancen. Motion, af den rigtige type, kan meget vel bidrage til bevarelse af knoglemineraltæthed, ved at bidrage til knoglestyrken ved hjælp af knoglefortykkelse. Blandt de træningsmodaliteter der blev testet, gav gang de største fordele på grund af den mindre mekaniske belastning der blev udøvet på skelettet, mens modstands- og multi-komponente træningsprogrammer, omfattende styrke-, aerobe- og helkropsvibration-søvelser, var mere effektive i mindske selve tabet af knoglemasse.

(Troy et. al 2018) Exercise Early and Often: Effects of Physical Activity and Exercise on Women’s Bone Health

Lokaliseret d. 10.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981917/  

Baseret på evidens fra kontrollerede kliniske forsøg og metaanalyser kan følgende anbefalinger nu gives for fysisk aktivitet og træning; Effektive øvelser såsom hop eller hop, eller modstandstræning kombineret med aktiviteter med høj eller ulige effekt, er mest konsekvent effektive for knogler. To til fire korte (30 min/dag eller mindre) trænings-sessioner om ugen over en længere periode er nødvendige for at vedligeholde eller forbedre knoglen. For ældre kvinder der har risikofaktorer, der forhindrer dem i at deltage i denne form for aktiviteter kan andre vægtbærende aktiviteter, såsom styrketræning, specifikke yoga-stillinger eller gåture, vedligeholde eller forbedre knoglerne. 

(Al Dahamsheh et al. 2019) The Impact of Aerobic Exercise on Female Bone Health Indicators

Lokaliseret d. 10.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6445629/ 

Aerob træning forbedrer knoglesundheden og genopretter hæmostasen af ​​knoglevæv.      Resultaterne af denne undersøgelse afslørede, at aerob træning i 12 uger havde positiv indflydelse på knoglesundheden. Dette er i overensstemmelse med andre undersøgelser, der har vist positive virkninger af aerob træning på knoglesundheden. På grund af arten af ​​aerobe træningsprogrammer involveret i denne undersøgelse, såsom udstrækning og opvarmning, stepping og gradueret gang, samt nedkøling/afslapning, er det sandsynligt at tænke at den forbedrede knoglesundhed særligt skyldes disse aktiviteter.

Skriv et svar