På engelsk; Osteoporosis (knogleskørhed):

Der er moderat grad af evidens for, at fysisk træning har positiv effekt på knoglemineraltætheden hos postmenopausale kvinder. Hos ældre er der høj grad af evidens for, at fysisk træning forebygger fald og frakturer, når fysisk træning kombineres med balance-træning, faldforebyggelse og optimering af synsevne. Den fysiske træning bør være en kombination af aerob træning og styrketræning af ben. Hos ældre personer skal vægten lægges på styrketræning og balancetræning. Alle patienter skal stile mod at være fysisk aktive svarende til Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for fysisk aktivitet.

Fra: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, s. 443. Sundhedsstyrelsen (2018)

OSTEOPOROSE & KOST

OSTEOPOROSE & KOST

Kronisk inflammation er forbundet med øget risiko for osteoporose og skrøbelighedsfrakturer (Orchard et al. 2017) Dietary Inflammatory Index, Bone Mineral...
Read More
OSTEOPOROSE & BEVÆGELSE

OSTEOPOROSE & BEVÆGELSE

Højintensitet, modstands- og slagtræning forbedrer knoglemineraltæthed og fysisk funktion hos postmenopausale kvinder med ostepeni og osteoporose (Watson et. al 2018)...
Read More