You are currently viewing Apoplexi og fysisk aktivitet

Apoplexi og fysisk aktivitet

Apoplexi, på engelsk; Apoplexy (blodprop/slagtilfælde)

I en 8-års opfølgning i forhold til apopleksi i sygeplejerskestudiet i USA fandt man ialt 407 tilfælde af forskellige former for blødninger eller iskæmiske slagtilfælde i hjernen. Alle tilfældene var omvendt relateret til det fysiske aktivitetsniveau, med den laveste relative risiko for de mest fysisk aktive. For iskæmisk forårsagede slagtilfælde var effekten af fysisk aktivitet endnu mere udtalt. I et andet studie fortaget i England fandt man at risikoen for at udvikle apoplexi var seks gange højere hos de fysisk inaktive sammenholdt med dem, der dyrkede fysisk aktivitet med meget høj intensitet.

Fra: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, s. 135. Sundhedsstyrelsen (2018)

Der er moderat grad af evidens for en positiv effekt af aerob træning samt kombineret aerob træning og styrketræning til personer med apopleksi på ganghastighed og gangfunktion. Der er udover dette moderat effekt af aerob træning på den kognitive funktion, fx på hukommelsen. Personerne skal så vidt muligt udføre fysisk træning, der inkluderer konditionstræning, herunder gangtræning, styrketræning og balancetræning. Træningen skal superviseres og individualiseres. Der anbefales gradueret progressiv træning, hvor man begynder ved den intensitet eller belastning, patienten kan klare. Først øges sessionernes varighed gradvist. Herefter øges intensiteten gradvist. Det anbefales, at der trænes mindst 3 gange om ugen. 

Fra: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, s. 288. Sundhedsstyrelsen (2018)

Et studie der undersøgte personer med apopleksi viste, at de personer der havde et relativt højt niveau af fysisk aktivitet, havde bedre generhvervelse af funktioner efter to år:

(Krarup et al. 2008) Prestroke physical activity is associated with severity and long-term outcome from first-ever stroke

Lokaliseret d. 15.11.21 på: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18936423/ 

Et systematisk review der fokusererede på kognitiv rehabilitering og inkluderede 10 studier med ialt 394 deltagere viste, at aerob træning øger global kognitiv funktionog forbedrer hukommelsen;

(Zheng et al. 2016) Aerobic Exercises for Cognition Rehabilitation following Stroke: A Systematic Review

Lokaliseret d.15.11.21 på: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27554073/ 

En National Klinisk Retningslinje fra 2014 konkluderer, at det er god praksis at tilbyde personer med erhvervet hjerneskade styrketræning af både over – og underkrop samt konditionstræning og balancetræning med henblik på vedligeholdelse af funktionsevnen. Styrketræning bør tilbydes i minimum 6 uger med 3 sessioner pr. uge, og med en intensitet på 3 sæt a 8 til 10 gentagelser med en belastning på 70 % til 80 % af 1 Repetitions Maksimum (RM) pr. øvelse med henblik på forbedring af den motoriske funktion. Styrketræning kan både udføres i træningsmaskiner eller med frie vægte.

Konditionstræning bør derimod tilbydes i minimum 8 uger, minimum 3 sessioner pr. uge i mindst 30 min. pr. session og intensiteten bør være 40 til 80 % af Heart Rate Reserve (HRR = max. puls – hvilepuls). Dette inkluderer en progressiv opbygning af træningen, eksempelvis en stigning i intensiteten fra 40 til 60 til 80 % af HRR. Konditionstræning kan tilbydes uden brug af træningsredskaber og ved lavere intensitet ved stærkt nedsat kondition eller funktionsevne.

Fra: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, s. 289-290. Sundhedsstyrelsen (2018)

Søgeprofil: Apoplexi & fysisk aktivitet:

Søgenr.Søgeord:Hits:
#1Apoplexy (MeSH)151,301
#2Apoplexy (title/abstract)3,291
#3Apoplexia cerebri (title/abstract)8
#4Stroke (title/abtract)272,825
#5 #1 OR #2 OR #3 OR #4314,283
#6Physical activity (MeSH)221,124
#7Physical activity (title/abtract)126,911
#8Exercise (title/abstract)290,862
#9#6 OR #7 OR #8 471,696
#10Health (MeSH)401,923
#11Health benefits (title/abstract)24,898
#12Longevity (title/abstract)36,106
#13#10 OR #11 OR #12459,717
#14#5 AND #9 AND #13769

Filtre: 

  • Free full text
  • Humans
  • 2016-2021

 = 133 resultater tilbage, efter gennemlæsning og frasortering – 7 stk

Retningslinjer for træning for slagtilfælde anbefales 3-5 dage om ugen med aerob træning i 20-40 minutter ved moderat intensitet og 2-3 dage om ugen med modstandstræning (1-3 sæt mellem 8-15 gentagelser mellem 30-50 % 1 -RM).

(Kim et al. 2019) Exercise training guidelines for multiple sclerosis, stroke, and Parkinson’s disease: Rapid review and synthesis

Lokaliseret d. 15.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6586489/ 

(Saunders et al. 2020) Physical fitness training for stroke patients

Lokaliseret d. 15.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083515/ 

Apopleksi-overlevere er ofte i ringe fysisk form. Dette kan begrænse deres evne til at udføre daglige aktiviteter samt forværre slagtilfælde-relateret handicap. Af denne grund er fitnesstræning blevet foreslået som en gavnlig tilgang til personer med slagtilfælde. At deltage i fitnesstræning kan have en række andre fordele, såsom forbedring af kognitiv funktion, forbedring af humør og livskvalitet, og det kan reducere chancen for at få endnu et slagtilfælde.

(Nave et al. 2019) Physical Fitness Training in Patients with Subacute Stroke (PHYS-STROKE): multicentre, randomised controlled, endpoint blinded trial

Lokaliseret d. 15.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6749174/ 

Blandt moderat til alvorligt ramte voksne med slagtilfælde var aerob kropsvægt-støttet, løbebånds-baseret fysisk konditionstræning ikke overlegen i forhold til afslapnings-sessioner for maksimal ganghastighed, men antydede derimod højere frekvenser af bivirkninger. Disse resultater ser ikke ud til at understøtte brugen af ​​aerob fitnesstræning hos personer med slagtilfældefor at forbedre dagligdagens aktiviteter eller maksimal ganghastighed og bør overvejes i fremtidige retningslinjer.

(Luo et al. 2020) Effect of high-intensity exercise on cardiorespiratory fitness in stroke survivors: A systematic review and meta-analysis

Lokaliseret d. 15.11.21 på: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065719301174?via%3Dihub 

Denne undersøgelse havde til formål at undersøge effekten af høj-intensiv træning på kardiorespiratorisk kondition hos slagtilfælde-overlevere. Meta-analysen var baseret på ialt 17 undersøgelser og  tyder på, at træning med høj intensitet er gavnlig for kardiorespiratorisk kondition hos slagtilfælde-overlevere og kan med fordel benyttes som ny og sikker intervention i rehabilitering efter slagtilfælde.

(Zheng et al. 2017) Subjective perceived impact of Tai Chi training on physical and mental health among community older adults at risk for ischemic stroke: a qualitative study

Lokaliseret d.15.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5397805/ 

Formålet med denne undersøgelse var at foretage en kvalitativ evaluering af de opfattede fordele ved Tai Chi-praksis blandt ældre. Undersøgelse blev udført med deltagere fra et forsøg, der undersøgte virkningerne af en 12-ugers Tai Chi-træning på risikoen for iskæmisk slagtilfælde hos ældre voksne. Resultaterne indikerer, at regelmæssig Tai Chi kan have positive fordele i form af forbedret fysisk sundhed og mental tilstand. Alle deltagere var enige om, at Tai Chi  kunne hjælpe dem til at slappe i deres krop. De fleste af dem mente udover dette, at træningen kunne fremme fysisk sundhed, herunder; lindre smerter, forbedre fordøjelsen, styrke immuniteten, forbedre energien og søvnkvaliteten, samt deres mentale og følelsesmæssige tilstand.

(Lamberti et al. 2017) Effects of low-intensity endurance and resistance training on mobility in chronic stroke survivors: a pilot randomized controlled study

Lokaliseret d. 15.11.21 på : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27626795/ 

Dette RCT – studie testede hypotesen om, at et 8-ugers progressivt træningsprogram ved lavere kardiovaskulær – og muskelbelastning gav flere mobilitetsfordele end et program med højere intensitet hos overlevende af kronisk slagtilfælde og konkluderede at et træningsprogram med lav intensitet udviste bedre resultater med hensyn til mobilitet, livskvalitet og muskelkraft sammenlignet med et program med højere intensitet. 

(Lloyd et al. 2018) Physical fitness interventions for nonambulatory stroke survivors: A mixed-methods systematic review and meta-analysis

Lokaliseret d. 15. 11.21 på: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29920979/ 

Fysisk konditionstræning efter slagtilfælde anbefales i retningslinjer over hele verden, men evidensen vedrører hovedsageligt overlevende af ambulant slagtilfælde. Ikke-ambulatoriske slagtilfælde-overlevere har øget risiko for tilbagevendende slagtilfælde på grund af begrænset fysisk aktivitet. Assisteret gang viste sig at væsentlig forbedre: fedtmasse, maksimal puls, maksimal iltoptagelse og gangudholdenhed, maksimal ganghastighed og mobilitet ved interventionsafslutningen samt gangudholdenhed, balance, mobilitet og selvstændig gang ved opfølgningen. Træning på motionscykel forbedrede markant maksimal puls, arbejdsbelastning, maksimal ventilation, maksimal kuldioxidproduktion, HDL-kolesterol, fastende insulin og fastende glukose samt uafhængighed ved interventionsafslutning. Disse resultater tyder på sikkerhed, effektivitet og gennemførlighed af tilpasset fitnesstræning for ikke-ambulatoriske slagtilfælde.

Søgeprofil: Apoplexi & ernæring

Søgenr.Søgeord:Hits:
#1Apoplexy (MeSH)151,338
#2Apoplexy (title/abstract)3,291
#3Apoplexia cerebri (title/abstract)8
#4Stroke (title/abstract)272,866
#5#1 OR #2 OR #3 OR #4314,328
#6Diet (MeSH)305,086
#7Diet (title/abstract)362,951
#8Nutrition (MeSH)64,329
#9Nutrition (title/abstract)195,039
#10Nutritional deficiency (title/abstract)2,020
#11Micronutrients (title/abstract)10,839
#12Macronutrients (title/abstract)5,565
#13#6 OR #7 OR #8 OR #9 OR 10 OR #111 Or #12703,384
#14Health (MeSH)401,988
#15Health benefits (title/abstract)24,900
#16#14 OR #15424,679
#17#5 AND #13 AND #16282

Filtre: 

  • Free full text
  • Humans
  • 2016-2021

Efter filtrering 49 resultater tilbage, efter gennemlæsning og frasortering – 2 stk

(Irisawa et al. 2020) Correlation of Body Composition and Nutritional Status with Functional Recovery in Stroke Rehabilitation Patients

Lokaliseret d. 16.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7400130/ 

Mange apopleksi-patienter har en forringet ernæringsstatus og en nedsat muskelmasse i den akutte fase. Vedligeholdelse af muskelmasse gennem ernæringsstyring og tidlig rehabilitering i den akutte periode med apopleksi er derfor afgørende for funktionel restitution hos apopleksi-patienter. Underernæring forårsager et fald i kropscellemasse, derfor er ernæringsvurdering og ernærings-intervention særlig vigtig hos patienter, der gennemgår apopleksi-rehabilitering, da underernæring resulterer i nedsat fysisk funktion gennem skeletmuskeltab. Denne undersøgelse viste at ernæringsstatus og muskelmasse ved starten af ​​intensiv apopleksi-rehabilitering havde stor indflydelse på funktionel genopretning. Dette indikerer, at ernæringsstyring og rehabilitering til vedligeholdelse af muskelkvalitet er vigtig i den akutte fase af slagtilfælde.

(Leszczak et al. 2019) Diet after Stroke and Its Impact on the Components of Body Mass and Functional Fitness—A 4-Month Observation

Lokaliseret d.16.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627133/ 

Parallel ernæringsundervisning og passende målrettet rehabilitering er en garanti for en hurtigere restitution efter et slagtilfælde. Vægtkontrol og en ændring i spisevaner efter et slagtilfælde er ekstremt vigtigt, da det fremmer hurtigere restitution og forbedret funktionel kondition. Det antages, at så mange som 9 ud af 10 slagtilfælde er forbundet med modificerbare risikofaktorer, der kan påvirkes af passende terapi eller livsstilsændring. Tidligere forskning bekræfter, at overholdelse af en ordentlig kost, hvor middelhavsdiæten især anbefales, reducerer risikoen for iskæmisk slagtilfælde markant. Derudover er det blevet bekræftet, at overholdelse af en DASH-lignende diæt var forbundet med en lavere forekomst af slagtilfælde hvor det vestlige kost-mønster var forbundet med øget risiko for slagtilfælde. Anvendelse af en sund kost efter et slagtilfælde bør obligatorisk overholdes af hver patient, da det har en gavnlig effekt på både vægtkontrol og forbedring af funktionel kondition. 

Skriv et svar