You are currently viewing ARTROSE

ARTROSE

Der er i dag international konsensus om, at artrose skal søges behandlet med fysisk træning. Den fysiske træning sigter både mod at øge muskelstyrken omkring de afficerede led (især knæled) og mod at øge konditionsniveauet. Der er høj grad af evidens for, at både konditionstræning, styrketræning og koordinationstræning eller funktionel træning spiller en rolle i behandlingen af personer med artrose. Det anbefales at anvende konditionstræning og/eller styrketræning/koordinationstræning eller funktionel træning til at mindske smerter og bedre den fysiske funktion. Det anbefales, at hjemme- og selvtræning altid starter med et superviseret forløb med henblik på at lære at træne mest hensigtsmæssigt og med henblik på compliance. For at opnå effekt på smerter og fysisk funktion anbefales det, at den superviserede træning udføres 2-3 gange om ugen i mindst 6 uger. Både konditionstræning og et øget fysisk aktivitetsniveau er på kort sigt forbundet med færre smerter og forbedret funktion af især knæled, der er ramt af artrose. (s.292)

En metaanalyse fra 2015 undersøgte betydningen af fysisk aktivitet til personer med knæartrose. Data fra 44 forsøg, med ialt 3.537 deltagere, viste positiv effekt af den fysiske træning på smerte, fysisk funktion og livskvalitet;

(Fransen et al. 2015) Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Systematic review

Lokaliseret d. 11.11.21 på: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26405113/ 

En metaanalyse inkluderede 48 randomiserede kontrollerede studier, med ialt 4.028 deltagere, med fokus på knæartrose og fandt samme smerte-reducerende effekt for aerob træning, styrketræning og neuromuskulær træning. Effekten var størst, såfremt der blev fokuseret på en træningsform, når der blev trænet mindst tre gange om ugen, og når træningen var superviseret. 

(Juhl et al. 2014) Impact of exercise type and dose on pain and disability in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of randomized controlled trials

Lokaliseret d. 11.11.21 på: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24574223/ 

Et review fra 2017 inkluderer 45 forsøg, n=4.699 deltagere. Man fandt, at specifikke knæøvelser ikke var bedre end andre former for træning, hvad angik smerte og generel fysisk funktion.

(Bartholdy et al. 2017) The role of muscle strengthening in exercise therapy for knee osteoarthritis: A systematic review and meta-regression analysis of randomized trials

Lokaliseret d. 11.11.21 på: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28438380/ 

Fra: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, s. 292-293. Sundhedstyrelsen (2018)

Systematiske sammenfatninger viser således stort set den samme smertestillende effekt af konditionstræning, styrketræning og koordinationstræning eller funktionel træning. Der er derfor ingen retningslinjer, som anbefaler den ene træningsform frem for den anden. Effekten af styrketræning på artrose i knæ- og hofteled er sammenlignelig eller bedre end effekten af peroral non-steroid anti-inflammatoriske drugs (NSAID) og akupunktur, og effekten af aerob træning på knæartrose er sammenlignelig med effekten af corticosteroid injektioner. Superviseret træning 2 gange om ugen i en periode på 6 uger er dobbelt så effektivt som træning på egen hånd eller træning med lavere frekvens. Hvis smerter er en begrænsning for fysisk træning og ved svær overvægt, hvor vægtbærende motion kan være uhensigtsmæssigt, kan evt. benyttes træning i varmtvandsbassin

Træningen virker ved at stabilisere det artroseramte led ved styrketræning af den omkringliggende muskulatur. Derved kan progression af sygdommen teoretisk hæmmes, idet muskelsvaghed er disponerende for artrose. Konditionstræning øger personens generelle fysiske formåen og er smertelindrende og kan således bidrage til, at personen i højere grad kan klare sig selv.

Fra: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, s. 294. Sundhedstyrelsen (2018)

Søgeprofil – Artrose & fysisk aktivitet:

Søgenr.Søgeord:Hits:
#1Osteoarthritis (MeSH)69,462
#2Osteoarthritis (title/abstract)74,759
#3Arthritis (title/abstract)193,725
#4#1 OR #2 OR #3275,096
#5Physical activity (MeSH)220,984
#6Physical activity (title/abstract)126,761
#7Exercise (title/abstract)290,665
#8#5 OR #6 OR #7471,339
#9Health (MeSH)401,756
#10Health benefits (title abstract)24,868
#11Longevity (title/abstract)36,081
#12#9 OR #10 OR #11459,497
#13#4 AND #8 AND #12555

Filtre: 

  • Free full text
  • Humans
  • 2016-2021

 = 95 resultater tilbage, efter gennemlæsning og frasortering – 10 stk

(Hurley et al. 2018) Exercise interventions and patient beliefs for people with hip, knee or hip and knee osteoarthritis: a mixed methods review

Lokaliseret d. 12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6494515/ 

Kroniske ledsmerter på grund af slidgigt er ekstremt udbredt og en væsentlig årsag til fysisk dysfunktion og psykosocial lidelse. Motion anbefales for at reducere ledsmerter og forbedre den fysiske funktion, men effekten af træning på psykosocial funktion i denne population er ukendt. Folks overbevisning om kroniske smerter former deres holdninger og adfærd om, hvordan de håndterer deres smerter. Uden tilstrækkelig information og rådgivning fra sundhedspersonale ved folk ikke, hvad de skal og ikke bør gøre, og som følge heraf undgår de aktivitet af frygt for at forårsage skade. Denne undersøgelse viste, at deltagelse i træningsprogrammer ikke kun kan forbedre fysisk funktion, men også depression og smerter. Det kan udover dette forbedre selveffektiviteten og den sociale funktion

(de Sire et al. 2020) Gut–Joint Axis: The Role of Physical Exercise on Gut Microbiota Modulation in Older People with Osteoarthritis

Lokaliseret d. 12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7071456/ 

Slidgigt betragtes som en af ​​de mest almindelige ledlidelser på verdensplan, og dens udbredelse er konstant stigende på grund af den globale levetid og ændringer i spisevaner og livsstil. I denne sammenhæng er tarmmikrobiotas rolle i patogenesen af slidgigt ​​stadig uklar. Forstyrrelse af mikrobiotas biodiversitet kan være involveret i udviklingen af ​​inflammation, der er en af ​​de vigtigste risikofaktorer for udvikling af slidgigt. Det er velkendt, at fysisk træning kan spille en nøglerolle i forebyggelsen og behandlingen af slidgigt ​​og det anbefales af flere retningslinjer som en førstelinjeintervention. Adskillige undersøgelser har desuden vist, at fysisk træning kan modulere mikrobiota-sammensætningen, øge tarmslimhinde-immuniteten, øge Bacteroidetes-Firmicutes-forholdet, modificere galdesyreprofilen samt forbedre produktionen af ​​kortkædede fedtsyrer. 

(Liao et al. 2020) Effects of Protein Supplementation Combined with Exercise Training on Muscle Mass and Function in Older Adults with Lower-Extremity Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials

Lokaliseret d. 12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7468926/ 

Aldring og slidgigt er forbundet med en høj risiko for tab af muskelmasse, hvilket kan føre til funktionsnedsættelse. Denne undersøgelse undersøgte effektiviteten af proteintilskud kombineret med træning til at forbedre muskelmasse og funktionelle resultater hos ældre voksne med slidgigt i underkroppen. Disse resultater tyder på, at træning kombineret med proteintilskud forbedrer både muskelmasse, muskelstyrke og funktionelle resultater samt reducerer smerter hos ældre voksne, især hos dem, der har gennemgået total udskiftning af led. Resultaterne letter formuleringen af praktiske og tværfaglige tilgange til at modvirke muskeltab og funktionsnedsættelse.

(Zhang et al. 2017) The Effects of Traditional Chinese Exercise in Treating Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Lokaliseret d. 12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5266306/ 

Traditionel kinesisk træning (TCE) omfatter en række motionsøvelser, som bliver accepteret af flere og flere lande i behandlingen af slidgigt i knæene. Denne metaanalyse havde til formål systematisk at vurdere effekten af traditionel kinesisk træning på smerter, stivhed, fysisk funktion, livskvalitet, og mental sundhed. Resultaterne viste, at TCE er potentielt gavnlig i forhold til at reducere smerte, forbedre fysisk funktion og lindre stivhed og kan dermed vise sig nyttig som supplerende behandling for patienter med slidgigt i knæene.

(Dunlop et al. 2019) One Hour a Week: Moving to Prevent Disability in Adults With Lower Extremity Joint Symptoms

Lokaliseret d. 12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6475497/ 

Denne undersøgelse søgte at identificere evidensbaserede tærskler for at opretholde handicapfri status blandt voksne med gigtsymptomer på underkroppen. Moderat til intens fysisk aktivtet på ca. 1 time om ugen øgede signifikant sandsynligheden for at opretholde fuld fysisk funktion over 4 år. Dette benchmark for fysisk aktivitet er betydeligt lavere end den traditionelt anbefalede aerobe tærskel og denne minimumstærskel, der er knyttet til opretholdelse af selvstændige livsevner, har betydelig værdi som et mellemmål for at motivere voksne med gigt-symptomer til at handle mod de mange sundhedsmæssige fordele ved en fysisk aktiv livsstil

(You et al. 2021) Effects of Tai Chi exercise on improving walking function and posture control in elderly patients with knee osteoarthritis

Lokaliseret d. 12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8078456/ 

Formålet med denne undersøgelse var systematisk at evaluere virkningerne af Tai Chi på forbedring af gangfunktion og kropsholdningskontrol hos ældre patienter med knæ-artrose. I alt 603 deltagere fra 11 forskellige RCT-forsøg blev inkluderet. Denne metaanalyse gav bevis for, at Tai Chi kan være en fremragende fysisk træningsstrategi til at forbedre gangfunktion og kropsholdnings-kontrol hos ældre voksne med slidgigt i knæene. Tai Chi er effektiv og sikker, og kan derfor med fordel bruges som en supplerende fysisk træningsstrategi til opgradering af gangfunktion og forbedringer af balancekontrol.

(Song et al. 2018) Reallocating Time Spent in Sleep, Sedentary Behavior and Physical Activity and Its Association with Pain: a Pilot Sleep Study from the Osteoarthritis Initiative

Lokaliseret d.12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7026908/  

At være fysisk aktiv har brede sundhedsmæssige fordele for mennesker med slidgigt, herunder smertelindring. Dette studie fandt, at ud over at opmuntre til fysisk aktivitet med moderat intensitet, kan smertebehandlings-strategier med fordel også omfatte og inkludere identifikation og behandling af søvnproblemer som metode til smertelindring.

(Wang et al. 2018) Integrative effect of yoga practice in patients with knee arthritis. A PRISMA-compliant meta-analysis

Lokaliseret d.12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6081169/ 

Fordelene ved yogapraksis hos patienter med knæ–artrose og leddegigt er fortsat kontroversielle. Denne undersøgelse udførte en meta-analyse for at kvantificere effektiviteten af yogaøvelser for patienters smertereduktion, funktionel restitution og generelt velvære. Meta-analysen inkluderede i alt 13 kliniske forsøg med 1557 patienter med knæ-artrose og leddegigt og viste at regelmæssig yoga-træning er nyttig til at reducere gigtsymptomer, samt fremme fysisk funktion og generel velvære hos gigtpatienter.

(Gohir et al. 2019) Evaluating the efficacy of Internet-Based Exercise programme Aimed at Treating knee Osteoarthritis (iBEAT-OA) in the community: a study protocol for a randomised controlled trial

Lokaliseret d.12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6830654/ 

Knæ- artrose er den mest almindelige ledsygdom på verdensplan. Der er bevis for, at muskel-styrkende øvelser kan reducere smerter væsentligt og forbedre funktionen ved denne lidelse. Den ikke-farmakologiske behandling anbefaler lokal muskelstyrkelse, generel aerob kondition, samt evt. vægttab som et supplement til andre former for behandling.

(Chen et al. 2021) Impacts of tai chi exercise on functional fitness in community-dwelling older adults with mild degenerative knee osteoarthritis: a randomized controlled clinical trial

Lokaliseret d.12.11.21 på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8325845/ 

Slidgigt fører ofte til smerter og stivhed i de berørte led, hvilket kan påvirke den fysiske ydeevne og forringe livskvaliteten.  Sammenlignet med traditionel træning er Tai Chi en sikker øvelse med langsomme bevægelser, som kan lette fysisk funktion og psykisk velvære og dermed være velegnet til at forbedre de fysiske aktiviteter hos ældre voksne med gigtproblemer. Denne undersøgelse viste ældre voksne med slidgigt havde bedre funktionelle fitnesspræstationer efter den 12-ugers tai chi-intervention end dem, der kun modtog sundhedsuddannelse.

Søgeprofil – Artrose og ernæring:

Søgenr.Søgeord:Hits:
#1Osteoarthritis (MeSH)69,475
#2Osteoarthritis (title/abtract)74,778
#3Arthritis (title abstract)193,754
#4#1 OR #2 OR #3275,143
#5Diet (title/abstract)362,800
#6Nutrition (title/abstract)194,942
#7Nutritional deficiency (title/abstract)2,018
#8#5 OR #6 OR #7526,531
#9Health (MeSH)401,820
#10Health benefits (title/abstract)24,885
#11Longevity (title/abstract)36,089
#12#9 OR #10 OR #11459,586
#13#4 AND #8 AND #12124

Filtre: 

  • Free full text
  • Humans
  • 2016-2021

 = 21 resultater tilbage, efter gennemlæsning og frasortering – 0 stk

Xtra – Fra gigtforeningens hjemmeside:

Selvom det i nogle tilfælde kan være nødvendigt med medicin eller operation, så er hjørnestenen i behandling af slidgigt ens levevis. Med træning kan man lindre smerterne og styrke bevægeligheden, men kosten spiller også ind. For vejer man for meget, kan vægttab hjælpe.

Hvis man vejer for meget, kan selv et mindre vægttab være nok til at mindske smerter og forbedre bevægelighed. Den sammenhæng er godt dokumenteret gennem forskning på mennesker med slidgigt i knæleddet, men et vægttab kan også have positiv betydning, hvis man har slidgigt andre steder i kroppen. Overvægt er en af de vigtigste risikofaktorer for udvikling og forværring af slidgigt i knæ og hofter, som er vægtbærende led. Og selvom vores hænder ikke er vægtbærende, er det også dokumenteret, at slidgigt forekommer hyppigere blandt mennesker med et højt BMI. Den sammenhæng er også set hos mennesker med slidgigt i skuldrene. Taber man sig, lettes belastningen på dine led. Derudover er der stigende dokumentation for, at aktive stoffer fra fedtvævet har betydning for både udvikling og forværring af slidgigt. Det bedste resultat af et vægttab opnås ved at kombinere sund, kalorielet kost med træning, der styrker leddene. Taber man sig uden at træne, vil det kunne føre til tab af muskelmasse og dermed muskelsvaghed – særligt hos ældre.

De officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen er et godt udgangspunkt – også når du har slidgigt. De sikrer, at du får alle de nødvendige næringsstoffer og hjælper dig til at holde en sund vægt.

Der er stadig ikke fundet beviser for, at en særlig kost, hvor bestemte madvarer f.eks. helt udelukkes, er nyttig for mennesker med slidgigt. Den begrænsede forskning, der er lavet på sammenhængen mellem kost og slidgigt, peger dog i retning af, at en kost med meget kød, forarbejdet kød og mange sukkerholdige mad- og drikkevarer forværrer slidgigt. På samme tid mindsker en kost med masser af frugt, grøntsager, bælgfrugter, fisk og fuldkorn symptomerne og forværringen af sygdommen. 

= antiinflammatorisk kost !!!??!!!

Lokaliseret d. 26.11.21 på: https://www.gigtforeningen.dk/et-sundt-liv/mad-og-gigt/kost-til-din-diagnose/kost-og-artrose-slidgigt/ 

Skriv et svar